La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
LOGISTIC 100 mg comp.rec.x 100 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5146771 33397 7792234891549 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 300 mg comp.rec.x 30 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5146822 33458 7792234891624 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 300 mg comp.rec.x 60 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5146821 33398 7792234891556 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 400 mg comp.rec.x 30 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5146981 34755 7792234891655 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 400 mg comp.rec.x 60 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5146982 34756 7792234891563 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 600 mg comp.rec.x 30 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5359001 36647 7792234891662 ANTICONVULSIVO
LOGISTIC 800 mg comp.rec.x 30 GABAPENTIN CRAVERI S.A.I.C. 5359131 36648 7792234891648 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 100 mg caps.x 100 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335551 36054 7793397077061 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 100 mg caps.x 30 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335552 36100 7793397077115 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 100 mg caps.x 50 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335550 36053 7793397077054 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 300 mg caps.x 100 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335681 36056 7793397077085 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 300 mg caps.x 30 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335682 36074 7793397077122 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 100 mg comp.x 30 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150631 32631 7798084682160 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 300 mg caps.x 50 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335680 36055 7793397077078 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 300 mg comp.x 30 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150791 32630 7798084682177 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 300 mg caps.x 60 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335683 36075 7793397077139 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 300 mg comp.x 60 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150792 34457 7798084682740 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 400 mg caps.x 100 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335711 36058 7793397077108 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 400 mg comp.x 30 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150841 32632 7798084682184 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 400 mg caps.x 30 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335712 36076 7793397077146 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 400 mg comp.x 60 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150842 34458 7798084683754 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 400 mg caps.x 50 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335710 36057 7793397077092 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 600 mg comp.x 30 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5150911 32633 7798084682191 ANTICONVULSIVO
ABAGLIN 400 mg caps.x 60 GABAPENTIN TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 5335713 36077 7793397077153 ANTICONVULSIVO
ULTRANEURAL 800 mg comp.x 30 GABAPENTIN MONTE VERDE S.A. 5151021 32634 7798084682207 ANTICONVULSIVO
ELIFER 100 mg comp.x 30 GABAPENTIN CASASCO S.A.I.C. 5732841 43844 7791909336408 ANTICONVULSIVO
ELIFER 300 mg comp.x 30 GABAPENTIN CASASCO S.A.I.C. 5732971 43845 7791909336453 ANTICONVULSIVO
ELIFER 300 mg comp.x 60 GABAPENTIN CASASCO S.A.I.C. 5732972 43846 7791909336484 ANTICONVULSIVO
ELIFER 600 mg comp.x 30 GABAPENTIN CASASCO S.A.I.C. 5733131 43847 7791909336545 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 100 mg caps.x 100 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 3885391 19998 7792690010140 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 100 mg caps.x 90 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 3885392 49971 7795381001427 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 300 mg caps.x 30 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 3885472 30093 7795381410519 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 300 mg caps.x 60 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 3885471 16551 7792690010157 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 400 mg caps.x 60 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 3885551 16552 7792690010164 ANTICONVULSIVO
NEURONTIN 600 mg comp.rec.x 30 GABAPENTIN PFIZER S.R.L. 4838761 27618 7795381410533 ANTICONVULSIVO
ARAPENTIN 100 mg cáps.x 30 GABAPENTIN ARISTON S.A.I.C.F. 6207681 48603 7795349000387 ANTICONVULSIVO
ARAPENTIN 300 mg cáps.x 30 GABAPENTIN ARISTON S.A.I.C.F. 6207712 48604 7795349000394 ANTICONVULSIVO
ARAPENTIN 300 mg cáps.x 60 GABAPENTIN ARISTON S.A.I.C.F. 6207711 48605 7795349000400 ANTICONVULSIVO
ARAPENTIN 600 mg comp.x 30 GABAPENTIN ARISTON S.A.I.C.F. 6207971 48606 7795349000417 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 100 mg caps.x 30 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 544555 38440 7798007803658 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 300 mg caps.x 30 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 544568 38441 7798007803665 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 300 mg caps.x 60 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 5445682 38638 7798007803900 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 400 mg caps.x 30 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 544571 38442 7798007803672 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 400 mg caps.x 60 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 5445712 38639 7798007803917 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 600 mg comp.x 30 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 544584 38443 7798007803689 ANTICONVULSIVO
ALIDIAL 800 mg comp.x 30 GABAPENTIN INVESTI-FARMA S.A. 544597 38444 7798007803696 ANTICONVULSIVO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.